S O N J A  V E R T A I N E N

BIOGRAPHY

Biography

“Music feels like home.”

This warm but firm thought sums up Sonja Vertainen´s journey as a musician. In 1996 when she was just two weeks old, she was sleeping in the accordion class in her “second home” at the Ostrobothnian Conservatory in Kokkola. The room was filled with the intense playing of an accordiontrio, and the piece was ,mutta by Jukka Tiensuu. 22 years later she stepped on the stage of Camerata Hall to perform the same piece with her own trio in Jukka Tiensuus 70th anniversary concert at the Music center in Helsinki. To Vertainen music feels like home because it quite literally is home. She was raised by two accordionist parents who are also teachers of the instrument so her childhood home was built on music.

——————————————————————————————————————————————————

Sonja Vertainen is a versatile accordion- and bandoneon player, who is not limited by genres, ensembles or countries. Even though Vertainen is known as a versatile musician she feels a special interest in contemporary music. As a result, she has premiered several original pieces one of them being the premiere performance of Aulis Sallinen’s double concerto in 2020 by the Central Ostrobothnia Chamber Orchestra and Anna-Maria Helsing, which was broadcasted live by YLE. She has also premiered pieces from Kimmo Hakola, Veli Kujala and Tze Yeung Ho. Besides new Finnish music, she enjoys performing in the tango- and entertainment orchestra Guardia Nueva, where she regularly gets to play the music of one of her idols, Astor Piazzolla with her second instrument bandoneon. Vertainen graduated with a Master´s of Music degree from the Sibelius Academy in 2022 having studied with Matti Rantanen and Veli Kujala. She is an active musician performing as a soloist and chamber musician in Finland and abroad. She has performed at Kintai Arts (Lithuania), World Music Festival (Austria), Copenhagen Accordion Festival (Denmark), Accordion F(est) (Estonia), Lux Musicae, Sata- Häme Soi, Kokkolan Syyskamari sekä Kokkolan Winter Accordion-festival. In 2018 she did an Erasmus year in Germany with the renowned Stefan Hussong in Hochschule für Musik Würzburg where she feels like her inspiration for contemporary music really began. She has also gained inspiration from various mastercourses with professors such as Hugo Noth, Andreas Borregaard, Vincent Lhermet and Mie Miki. Her career as a musician has been supported by various foundations such as The Finnish Cultural Foundation, Pro Musica Foundation, Central Ostrobothnia Foundation, Sortavala Foundation and The Sibelius Academy-foundation. In October 2023 Sonja started her postgraduate studies at the Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover in Andreas Borregaards class. 

——————————————————————————————————————————————————

Vertainen as a performer wants the audience to have a strong sense of presence. She is a lively chamber musician who  strives to play with others regardless of the instrument and genre. Vertainen has done a lot of interdisciplinary work, e.g. with dancers and actors. The significance in her artistry consists of conveying genuine feelings with a soft but sure touch. Vertainen is able to create an idyllic experience, where the boundaries are still dared to be stretched. In the center of it all beats the genuine magic of art and creation. Music is the home where Vertainen returns to time after time.

Biography (suomeksi)

”Musiikki on kotini.”

Pehmeään, mutta varmaan ajatukseen tiivistyy Sonja Vertaisen matka muusikon ammattiin. Vuonna 1996, kahden viikon iässä, nukkui hän päiväuniaan ”toisessa kodissaan”, Keski-Pohjanmaan Konservatorion harmonikkaluokassa. Huoneen täytti harmonikkatrion intensiivinen soitanta, kappaleena Jukka Tiensuun teos ,mutta. 22 vuotta myöhemmin astui Vertainen oman trionsa kanssa Musiikkitalon Camerata-salin lavalle Jukka Tiensuun 70-vuotisjuhlakonserttiin kainalossaan saman teoksen nuotit. Harmonikkamusiikki periytyi Vertaiselle äidinmaidossa, sillä hänen vanhempansa ovat harmonikansoittajia ja instrumentin opettajia. Musiikki on koti, koska varsin kirjaimellisesti Vertaisen lapsuudenkoti rakentui musiikin ympärille. Myös vuonna 1999 perustettu Kokkolan Talviharmonikka -festivaali, jonka assistenttina hän nykyisin toimii, on innoittanut Vertaisen matkaa.

——————————————————————————————————————————————————

Sonja Vertainen on monipuolinen harmonikan- ja bandoneoninsoittaja, jota eivät kokoonpanojen, genrejen tai maiden rajat pidättele. Vaikka Vertainen tunnetaankin monipuolisena soittajana, kokee hän erityistä kiinnostusta nykymusiikkiin. Tämän seurauksena on syntynyt useita kantaesityksiä, joista päällimmäisenä mainittakoon Aulis Sallisen kaksoiskonserton kantaesitys vuonna 2020 Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin ja Anna-Maria Helsingin johdolla, jonka YLE radioi suorana lähetyksenä. Tämän lisäksi kantaesityksiä on kertynyt Kimmo Hakolalta, Veli Kujalalta ja Tze Yeung Holta. Suomalaisen uuden musiikin lisäksi Sonja nauttii esiintymisistään tango- ja viihdeorkesteri Guardia Nuevassa, jossa hän pääsee säännöllisesti esittämään yhden esikuvansa, Astor Piazzollan sävyisää musiikkia kakkossoittimellaan bandoneonilla. Vertainen valmistui Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi vuonna 2022 opettajinaan Matti Rantanen ja Veli Kujala. Vertainen on aktiivinen esiintyjä, ja on toiminut solistina ja kamarimuusikkona niin Suomessa kuin ulkomaillakin mm. Kintai Arts (Liettua), World Music Festival (Itävalta), Copenhagen Accordion Festival (Tanska), Accordion F(est) (Viro), Lux Musicae, Sata- Häme Soi, Kokkolan Syyskamari sekä Kokkolan Talviharmonikka-festivaalilla. Inspiraatiota soittoonsa Sonja on kerännyt sekä lukuisilta eri mestarikursseilta (mm. Hugo Noth, Andreas Borregaard, Claudio Jakomucci, Mie Miki), että erityisesti merkittävän vaihtovuotensa myötä Saksassa nimekkään Stefan Hussongin luokalla Hochschule für Musik Würzburgissa. Vertaisen musiikillista taivalta ovat tukeneet mm. Suomen Kulttuurirahasto, Pro Musica- säätiö, Keski-Pohjanmaa-säätiö, Sortavala-säätiö ja Sibelius-Akatemian Tukisäätiö. Lokakuussa 2023 Sonja aloitti jatko-opintosta Hannoverin musiikkikorkeakoulussa Andreas Borregaardin luokalla.

——————————————————————————————————————————————————

Vertainen kokee merkittävänä hänen taiteilijuudessaan aitojen tunteiden välittymisen pehmeällä, mutta varmalla otteella. Kamarimuusikkona hän pyrkii soittamaan muiden muusikoiden kanssa soittimesta ja genrestä riippumatta, ja hän onkin tehnyt paljon poikkitaiteellista työtä mm. tanssijoiden ja näyttelijöiden kanssa. Hän kykenee luomaan idyllisen kokemuksen, jossa rajoja uskalletaan venyttää. Vertaisen esiintyessä yleisöön välittyy vahva läsnäolon kokemus, sillä kaiken keskiössä sykkii aina aito taiteen ja luomisen taika. Musiikki on koti, johon Vertainen yhä uudelleen palaa.